Afstemming lokale en provinciale woningbouwprogrammering

Opdrachtgever: Gemeente Waddinxveen

In de provincie Zuid-Holland lag tot vorig jaar een behoorlijke woningbouwopgave. Ook de gemeente Waddinxveen had een rol toebedeeld gekregen om hieraan een bijdrage te leveren. Dit leidde tot grondaankopen en ontwikkeling. Maar de nieuwe inzichten leidden tot andere woningbehoefteramingen en dus koos de provincie voor een neerwaartse bijstelling. Deze pakte voor de gemeente Waddinxveen behoorlijk fors uit. En hoe verhoudt zich dan de afspraak tot bouwen, bouwen, bouwen tot de nieuwe werkelijkheid; hoe bepaal je nieuwe realistische aantallen?

Weusthuis en Partners heeft voor de gemeente Waddinxveen het proces verzorgd om met de provincie tot nieuwe afspraken te komen. Hierbij is intern huiswerk verricht. Aan de hand van scenario’s is gekeken welke ruimtelijke en financiële consequenties er zijn. Daarmee is zicht ontstaan op de keuzes en de gevolgen daarvan. Dit bleek ook voor de provincie belangrijke informatie. Want niet altijd blijkt er voldoende zicht op alle gevolgen (en dan met name financiële) van aanpassingen van woningbouwafspraken. De inzet is ook vooral gericht geweest op overleg en informatieuitwisseling, begrip voor elkaars positie. Dus op basis van ‘mutual gains’ zijn afspraken gemaakt voor de komende jaren.