Procesmanagement

Meestal worden we door een opdrachtgever ingehuurd als ‘projectleider’. Zelf spreken we in veel gevallen liever van procesmanager. Niet omdat dit gewichtiger klinkt, maar omdat er essentiële verschillen zijn.

Project- en procesmanagement?
Bij opgaven die geschikt zijn voor projectmanagement definiëren we - samen met de opdrachtgever - vóóraf het eindresultaat en is het zaak om dat resultaat vervolgens binnen de gestelde normen van tijd, geld en kwaliteit te realiseren.

Wanneer meer partijen met conflicterende belangen bij de besluitvorming zijn betrokken wordt het complexer. Het bereiken van overeenstemming met alle betrokken partijen over het WAT en HOE van het gewenste eindresultaat is dan ook een centrale opgave van de procesmanager. Hoe groter het aantal betrokken partijen en hoe groter de belangenverschillen tussen deze partijen, hoe sterker de proceskenmerken van een opgave. Een strakke projectmanagementaanpak leidt in dit soort situaties niet tot de gewenste resultaten.

De juiste aanpak
In alle ruimtelijke opgaven waarbij Weusthuis en Partners is betrokken hanteren we zowel projectmanagement als procesmanagement. Het kiezen van de juiste aanpak, passend bij de mate en de aard van de complexiteit van een opgave, is een onderscheidend kenmerk van ons bureau. Hoe groter de veelheid van conflicterende belangen, hoe sterker het proceskarakter van de opgave.

Project of proces? >>