Projecten van Weusthuis en Partners

Onze opdrachten zijn zeer divers maar hebben tegelijkertijd belangrijke overeenkomsten

Meerdere disciplines
Een ruimtelijke opgave doorloopt verschillende stadia van planvorming waarin uiteenlopende disciplines zijn betrokken. Onderzoek en stedenbouw om te beginnen en daarna vaak de meer zakelijke aspecten zoals juridische aspecten (contractvorming), planologische regelingen, financiering en organisatie. Op weg naar de uitvoering domineren tenslotte de meer technische disciplines. Het kunnen overzien en verbinden van de inhoudelijke bijdragen uit de verschillende disciplines is een belangrijke uitdaging voor de procesmanager.

Veel betrokken partijen en belanghebbenden
In ons kleine land met veel overlappende ruimteclaims en een lange traditie van medezeggenschap en inspraak kennen ruimtelijke opgaven vaak veel betrokkenen belanghebbenden. Het organiseren van de besluitvorming in een netwerk van partijen is een belangrijk kenmerk van onze opdrachten.

Aanzienlijke bouwsommen
Ruimtelijke ontwikkeling is een kostbare zaak. Zeker de wat grotere ruimtelijke opgaven vragen aanzienlijke budgetten. De opdrachten waarbij Weusthuis en partners zijn betrokken gaan altijd over miljoenen en schieten incidenteel de € 100 miljoen voorbij. Dat vraagt om de nodige zakelijkheid in de procesaansturing.

Lange doorlooptijden
De ontwikkeling van de ruimte is een zaak van lange adem. De complexe besluitvorming en (planlogische) regelgeving zorgen voor lange doorlooptijden. Zo vraagt de herontwikkeling van een binnenstadslocatie al gauw 5 tot 7 jaar en bij gebiedsontwikkeling is 10 jaar of meer niet vreemd. Niet altijd wordt begrepen waarom het allemaal zo lang moet duren. Daarmee omgaan is een kunst op zich.

Overzicht opdrachten
In de linkerkolom ziet u een selectie van onze diverse opdrachten.