Opleiding

In-company opleidingen & themadagen
Weusthuis en Partners verzorgt in-company opleidingen Project- en Procesmanagement. Daarbij richten we ons specifiek op de ruimtelijke ontwikkeling. Hiernaast organiseren we studiedagen met thema’s als: revitalisering bedrijventerreinen, herinrichting binnensteden, herstructurering woongebieden, (implementatie) Wro/GREX-wet en publiek-private samenwerking.

Bestuursacademie
In samenwerking met de Bestuursacademie Nederland verzorgen we jaarlijks de volgende cursussen:

  1. Praktijkcursus ‘Projectmanagement ruimtelijke opgaven’.
    Marco Hormann is kerndocent van deze cursus.
  2. Praktijkcursus ‘Procesmanagement bij complexe ruimtelijke opgaven’.
    Coen Weusthuis is kerndocent van deze cursus.

Rijksuniversiteit Groningen
Sinds 2007 is Coen Weusthuis gastdocent Project- en Procesmanagement bij de faculteit Ruimtelijke Wetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen.