Greetje de Heer

Als procesmanager/adviseur bij Weusthuis is Greetje de Heer betrokken bij ruimtelijke ontwikkelingsprojecten in het landelijk gebied en in de gebouwde omgeving: land en water, dorp en stad, bouwen en natuur. Met de lange ervaring -eerst bij de provinciale overheid, daarna als zelfstandig adviseur en vanaf 2012 bij Weusthuis- lukt het om snel inhoudelijk thuis te raken in een (nieuwe) opdracht waardoor haar inhoudelijke, analytische en proceskwaliteiten tot hun recht kunnen komen.

Greetje werkt met plezier samen met mensen waarbij ze hun inbreng -ook als dit lastig lijkt- als belangrijke bouwsteen beschouwt voor de kwaliteit van het project en om het proces verder te brengen. Ze neemt graag het initiatief om samenhang aan te brengen, vervolgstappen te formuleren en te zorgen voor een stevige basis (financieel, procedureel) voor het project. Op gezette tijden is een verschuiving van perspectief nodig om een project verder te brengen; het herkennen van zo'n moment én het zien van kansen is een kwaliteit van Greetje. Haar doel is om samen met betrokkenen en op basis van een heldere opdracht, enthousiast aan de realisatie te werken met daarbij aandacht voor mens, natuur en middelen in een creatieve balans.

Eén van de grootste projecten waar ze bij Weusthuis aan heeft gewerkt is het project Noordelijke Elfstedenvaarroute. Eerst ruim vier jaar als procesmanager, daarna vier jaar als projectleider van het deelproject Natuur Plus. Dit project is intussen in de volle omvang gerealiseerd.

De betrokkenheid van Greetje bij ‘natuur-ecologie-samenleven’ (people - planet- profit) leidt in de ruimtelijke projecten waar ze aan werkt, tot verbindingen en tot een (praktische) integrale benadering.

Greetje heeft als achtergrond HTS Bouwkunde, Sociale Wetenschappen en is in haar vrije tijd tevens erkend docent yoga en meditatie.


E-mail Greetje de Heer
Greetje de Heer

“Het is een boeiend proces om de juiste afstemming te vinden tussen economie, ecologie en maatschappelijke betrokkenheid en intussen voldoende voortgang te houden.”