Sytse Kroes

Met Sytse heeft Weusthuis en Partners een ware expert ‘landelijk gebied en water’ in huis gehaald.

Bij zijn vorige werkgever, advies- en ingenieursbureau Oranjewoud, verzorgde hij als projectmanager Water & Groene Ruimte de aansturing van projecten op het gebied van water, natuur, landschap, recreatie en toerisme in Noord-Nederland. Ook was hij procesadviseur voor complexe opgaven in het landelijk gebied.

Als procesmanager bij Weusthuis en Partners werkt Sytse onder meer aan het tot stand komen van een integrale gebiedsvisie op het plattelandsgebied rondom Tijnje en Nij-Beets (in opdracht van de gemeente Opsterland) de implementatie van de nieuwe waterwet (onderdeel vaarwegbeheer) voor de provincie Fryslân en het definiëren van de baggeropgave in het Friese vaarnetwerk (in opdracht van het Projectbureau Friese Meren). Daarnaast is hij programmamanager van het project bevaarbaar maken noordelijke Elfstedenroute (opdrachtgever gemeente Leeuwarderadeel). Het project Quick scan ruimtelijke ontwikkeling Oude Winschoterdiep te Hoogezand is inmiddels afgerond.

Het is zijn missie kwaliteit te bereiken bij processen met een integrale aanpak en de scheiding tussen landelijk en stedelijk gebied te doorbreken. Projecten in landelijk gebied zijn vaak subsidiegestuurd, terwijl bij stedelijk gebied meer vanuit de grondexploitatie wordt gedacht. Sytse spreekt beide talen.


E-mail Sytse Kroes
Sytse  Kroes

“De uitdaging is om 'Rood' slim te combineren met 'Groen' en 'Blauw'. Dat is een ingewikkeld spel waarbij wij als spelleider de lijnen uitzetten en zorgdragen voor het behalen van het doel.”