Richard Cornelis

Per 1 november 2016 komt Richard Cornelis het team van Weusthuis en Partners versterken. Richard heeft veel ervaring met complexe vastgoed gerelateerde projecten in stedelijk gebied. Vanuit verschillende invalshoeken binnen zowel de marktsector als de overheid heeft hij tal van projecten begeleid. Met name in het voortraject is het daarbij van belang om de belangen van de betrokken partijen op een lijn te krijgen. Vanuit dit proces komen tot een afgerond project is veelal de doelstelling. De uitdaging zit hem dan bijna altijd in het creëren van de meest wenselijke oplossing binnen de kaders tijd, geld en kwaliteit voor alle betrokken partijen. “Het geeft veel voldoening om aan deze processen sturing te kunnen geven. Ik krijg energie van elke dag communiceren met betrokkenen op verschillende niveaus”.  

Door zijn achtergrond en ervaring heeft Richard veel specifieke kennis van met name de financiële en juridische kant van vastgoedontwikkelingen. Na zijn studie Economische Geografie heeft Richard in verschillende functies gewerkt zowel voor en bij overheden (PAS bv en gemeente  Leeuwarden) als bij marktpartijen (Ahold Vastgoed, Meeus Makelaars, Noppert Heerenveen).  Hierdoor heeft hij ruime ervaring met projecten en processen in een politieke en maatschappelijke omgeving. Hij doet dit met een scherpe analytische blik gekoppeld aan een pragmatische houding.

De afgelopen jaren is Richard werkzaam geweest bij de gemeente Leeuwarden als projectmanager en adviseur locatieontwikkeling. In deze rol was hij onder andere de gemeentelijk projectleider voor de realisatie van een nieuwe Pathe bioscoop in het centrum van Leeuwarden. Daarnaast heeft hij zich bezig gehouden met de verplaatsing van de Poiesz supermarkt in Grou, was hij projectleider voor het programma Waterfront Grou en gaf hij leiding aan meerdere projectteams voor binnenstedelijke gebiedsontwikkelingen. 

 


E-mail Richard Cornelis
Richard  Cornelis