Andreas Hartman

Andreas werkt sinds 1 januari 2016 bij Weusthuis en Partners als projectleider en adviseur. Hij heeft 12 jaar ervaring op het gebied van waterbeheer, subsidies en duurzaamheid. 

Na zijn studie Technische Planologie (Rijksuniversiteit Groningen) heeft Andreas zijn eerste werkervaring opgedaan bij waterschap Hunze en Aa’s. Daar was hij in de periode 2004-2006 secretaris van het programma ‘Waterdrager’. Binnen dit programma werkte hij aan de vertaling van WB21 en KRW voor het beheergebied.

In 2006 is hij in dienst getreden bij Antea Group in Heerenveen (voorheen Oranjewoud B.V.). Daar heeft hij gewerkt aan vele watervraagstukken in het stedelijk en landelijk gebied. Een belangrijk accent lag daarbij op bodemdaling door gaswinning, het Friese Veenweidegebied, ‘waterplanvorming’ in het landelijk gebied en subsidieverwerving. De laatste jaren zijn daar onderwerpen als duurzaamheid en overdracht stedelijk water aan toegevoegd. 

Projecten waar Andreas op dit moment aan werkt zijn de Implementatie van Duurzaam GWW in opdracht van Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden, een onderzoek naar hoogwatervoorzieningen in het Friese Veenweidegebied en de overdracht van stedelijk water in Steenwijkerland. Daarnaast vervult hij de rol van subsidiecoördinator bij Wetterskip Fryslân en is hij namens hetzelfde waterschap betrokken bij het project Súd Ie in Noordoost Friesland. 

Andreas is een generalist die nieuwe en complexe onderwerpen niet schuwt. Hij maakt zich nieuwe materie snel eigen, schakelt makkelijk tussen verschillende niveaus en met andere disciplines. In een wereld waar vraagstukken steeds integraler worden aangepakt, houdt Andreas door zijn analytische blik het overzicht.

Werken in een wereld vol mogelijkheden, aan de vraagstukken van vandaag en morgen. Dat is de missie waaraan Andreas dagelijks werkt en waar hij zijn energie en inspiratie vandaan haalt.

 


E-mail Andreas Hartman
Andreas   Hartman