Barend van der Veen

 

Barend is sinds januari 2016 in dienst bij Weusthuis en Partners. 

Bij zijn vorige werkgever, BügelHajema Adviseurs heeft hij 16 jaar kennis en ervaring opgedaan in het aansturen van complexe visies en plannen voor met name het landelijk gebied in gemeenten in Friesland en Noord-Holland. Een citaat van één van zijn tevreden opdrachtgevers: “Barend, je hebt een gave om mensen aan je te binden en mensen aan elkaar te verbinden, dat kunnen we in ons project niet missen!”. 

Sinds 2010 heeft Barend ook sturing en leiding gegeven aan het provinciale project Nije Pleats in Fryslân; een kennislab voor agrarische ontwikkelingen en de ruimtelijk maatschappelijke impact daarvan. Barend voert tevens de regie over de Nije Pleats-methode, waarbij hij aan de keukentafel uiteenlopende belangen bij elkaar brengt in het vroegste stadium van planontwikkeling. 

Naast adviseur voor de leefomgeving heeft Barend zich (opgeleid als sociaal geograaf aan de RUG) dan ook gaandeweg ontwikkeld tot een procesregisseur met een voorliefde voor interactieve en integrale processen, waarbij het menselijk contact centraal staat. Kennis ligt in zijn beleving op straat en het is daarom de kunst geworden om mensen met de juiste passie, betrokkenheid en belangen aan één tafel te krijgen; dán kan ruimtelijke ordening in optima forma worden bedreven. We hebben elkaar meer dan ooit nodig om de leefomgeving prettig en dynamisch te houden. Hij ziet vanuit zijn achtergrond als sociaal geograaf in deze RO-2.0 een belangrijke taak voor zichzelf weggelegd als verbinder. 

Bij Weusthuis en Partners werkt Barend aan de Omgevingsvisie Centrum Emmen en het opzetten van een Kennisplatform Scholenprogramma in opdracht van de Nationaal Coördinator Groningen.


E-mail Barend van der Veen
Barend van der Veen