Coen Weusthuis

Coen is oprichter van Weusthuis en Partners. Al tijdens zijn studie Bedrijfskunde was hij geboeid door het omgaan met complexiteit in projecten. Toen hij eind jaren tachtig bij Grontmij in dienst trad, maakte hij als projectmanager kennis met de praktijk. Ook deed hij ervaring op in andere functies binnen Grontmij, onder meer als directieadviseur. 

In de loop der jaren ontwikkelde hij zijn eigen visie op het managen van projecten en processen in de ruimtelijke ontwikkeling. Dat leidde in 1995 tot de oprichting van Weusthuis BV, dat gaandeweg uitgroeide tot een bureau met stevige procesmanagers. Toen Marco Hormann in 2008 toetrad als partner wijzigde de naam in Weusthuis en Partners. In 2012 heeft Marco de directiepositie overgenomen en heeft Coen zich verbonden aan Weusthuis Associatie. In 2016 is vervolgens Sytse Kroes toegetreden als partner en directeur.

Men kent Coen als gedreven, resultaatgericht en vertrouwenwekkend. De verbinder in het netwerk met een scherp oog voor de inhoud. Persoonlijk en communicatief met een sterke focus op ontwikkeling en vernieuwing.

Als procesmanager was en is hij verantwoordelijk voor tal van ruimtelijke opgaven in publiek-private samenwerkingsverbanden waaronder: het scholenprogramma van de Groningse aardbevingsregio, het Woon- en Leefbaarheidsplan van de Eemsdelta-regio, de ontwikkeling van Franeker-Zuid, gebiedsvisie beekdal Koningsdiep, Sportstad Heerenveen, de revitalisering van bedrijventerrein De Haven in Drachten, de buitendijkse jachthaven van Medemblik en het centrumplan Coevorden.

Jarenlang was hij kerndocent van de leergang ‘Procesmanagement bij complexe ruimtelijke opgaven’ bij de Bestuursacademie Nederland. Als gastdocent is hij al vele jaren actief bij de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen.

Vanaf 2014 is Coen als mede-oprichter en aandeelhouder betrokken bij SCW Systems bv (Super Critical Water Systems bv). Een start-up voor de ontwikkeling van een super kritische watervergasser op industriële schaal, gericht op de verwerking van natte biomassa stromen tot Groen Gas. Ruimtelijke ontwikkeling, duurzame energie en “business development” komen in deze start-up op een unieke manier samen.


E-mail Coen Weusthuis
Coen  Weusthuis

“Een project pak je anders aan dan een proces. Hoe meer partijen en hoe groter de belangenverschillen, hoe sterker de proceskenmerken van een opgave.”