Lydia Terpstra

In de tweede helft van 80-er jaren studeerde Lydia Terpstra sociale geografie aan de RUG. Haar eerste werkervaring deed zij op bij een woningcorporatie in de stad Groningen, waar ze in tien jaar een rondgang maakte langs allerlei functies: van strategisch beleidsinhoudelijk tot managementfuncties in de uitvoering. Het not-for profit principe, gekoppeld aan een grote beleidsvrijheid van de sector paste haar uitstekend. Vooral het verbinden van strategie aan uitvoering zowel op inhoud als proces bleek haar passie. 

Toen lonkte het professionele werkveld van adviseurs en consultants. Lydia startte in 2000 met haar werkzaamheden voor Weusthuis & Partners. Zij groeide in haar rol als procesbegeleider door uitvoering van projecten als het Convenant Herstructurering Boarnsterhim, voorbereiding van de herstructurering van woonwijk Nieuwe Akkers in Paterswolde, het centrumplan in Heerenveen (P-garage), samenwerking in de Westergozone, de begeleiding van de werkgroep SNN- goederenvervoer en diverse Europese Interreg-projecten. 

Het succesvolle programma-management van Shared Space (Interreg IIIB- NSR) zorgde voor de opbouw van expertise in het Europese werkveld. De uitdaging in dit - verkeers -project lag bij het leggen van verbinding tussen culturen (land- en werk)/ theorie en praktijk/ management en uitvoering. Kerncompetenties in het Europese metier zijn: geduld afgewisseld met energie/daadkracht - overzicht en communicatie. Dit past uitstekend bij Lydia. 

In 2009 koos zij opnieuw voor de corporatiesector als manager Maatschappij en Markt bij Lefier Emmen. Bij Lefier volgden daarna twee interim klussen als manager. Vanuit deze hernieuwde ervaring met de managementrol in corporatieland, gecombineerd met de Europese projectervaring koos Lydia begin 2011 voor werken als ZZP-er. Daarna waren er interimklussen en een meerjarig Europees project, waarin zij de rol als projectleider voor iAge (pilot Drenthe “sustainable employment” - werk en mantelzorg) invult. 

De toetreding tot de Weusthuis Associatie vanaf juli 2013 brengt weer een nauwe verbinding met het eerdere werkveld/netwerk van procesbegeleiding en RO tot stand. Hoewel zij een typische generalist is, zal ze zich vooral inzetten in Europese trajecten, bij woningcorporaties en  sociaal-maatschappelijke projecten die samenhangen met ruimtelijke ontwikkeling.    

 


E-mail Lydia Terpstra
Lydia  Terpstra