Laura Been

Laura Been is in 2012 in dienst gekomen bij Weusthuis en Partners, nadat ze als planoloog afstudeerde op de leefbaarheid in plattelandsdorpen in relatie tot de aanwezigheid van voorzieningen. Momenteel is ze werkzaam als programmasecretaris voor het uitvoeringsprogramma Súd Ie en Wetterfront Dokkum, een mooie gebiedsontwikkeling vanuit drie overheden gericht op de versterking van watersportstad Dokkum en de opwaardering van vaarweg Súd Ie. 

Laura kan zich snel de inhoud van een project eigen maken, is analytisch sterk en legt makkelijk contact. De afgelopen jaren werkte ze zowel aan visievormings- als aan uitvoeringsprojecten: onder meer de woonvisie voor Waddinxveen, projecten rondom de leefbaarheid en bevolkingskrimp in de Eemsdelta, de herontwikkeling van een verouderd industrieterrein in Coevorden, de oprichting van dorpsontwikkelingsmaatschappijen voor Dongeradeel en een haalbaarheidsstudie brede scholen in Winsum. 


E-mail Laura Been
Laura  Been

“Tijdens onze bureaudagen sparren we met elkaar over nieuwe vraagstukken en ontwikkelingen. ”