Marco Hormann

Marco werkte na zijn afstuderen (Biologie aan de Rijksuniversiteit Utrecht) eind jaren tachtig eerst een jaar bij het RIVM. Daarna stapte hij over naar Grontmij. Hij hield zich daar als hoofd van de afdeling Bodem en Water onder andere bezig met de herontwikkeling van vervuilde, binnenstedelijke locaties, zoals verschillende gasfabrieksterreinen.

In 2002 trad hij in dienst bij Weusthuis en Partners, waar hij werkte aan herstructureringsopgaven (Gedempte Molenwijk Heerenveen, Jancko Douwamastrjitte Aldeboarn), de bouw van een ondergrondse parkeergarage (Geerts Willigenplein Heerenveen), enkele grootschalige binnenstedelijke herontwikkelingen (Centrumplan Coevorden, Stadsdeelhart Anklaar in Apeldoorn) en de sanering van de gasfabrieken in Coevorden en Oude Pekela.

Marco heeft ruime ervaring met de projectleiding van complexe binnenstedelijke ontwikkellocaties, het maken van contracten en het voeren van onderhandelingen tussen overheid en private partijen, het voorbereiden en begeleiden van (Europese) aanbestedingen en de voorbereiding en realisatie van ondergrondse parkeergarages.

Via de Bestuursacademie Nederland (BAN) is hij docent van de training ‘Projectmanagement ruimtelijke opgaven’. In deze training wordt ingegaan op de principes van projectmatig werken, wordt het verschil uitgelegd tussen projectmatig- en procesmatig werken en wordt een projectplan geschreven. Dit alles binnen de context van de ruimtelijke ordening.

Momenteel is Marco onder andere werkzaam bij de gemeente Coevorden als programmamanager van de uitvoering van het Centrumplan en bij de gemeente Leeuwarden als procesmanager voor de realisatie van de Watercampus.

Sinds januari 2008 is Marco partner van het bedrijf en in augustus 2010 is hij directeur van de vestiging Groningen van Weusthuis en Partners geworden.


E-mail Marco Hormann
Marco  Hormann

“We begrijpen de complexiteit van publieke besluitvorming en hebben oog voor het commerciŽle belang van de private sector.”