Jacqueline de Booij

Jacqueline studeerde begin jaren tachtig af als bestuurskundige, en heeft de eerste 17 jaar van haar arbeidzame leven doorgebracht in diverse functies bij de provinciale en gemeentelijke overheid. Hier groeide zij door naar een leidinggevende functie. In 1999 trad zij in dienst bij Weusthuis (toen nog zonder partners).

In de afgelopen jaren heeft zij een veelheid aan projecten onder haar hoede gehad. Ze werkt vaak als procesregisseur voor gemeenten of in herstructureringsprojecten voor of met woningcorporaties. Het organiseren van processen om voor gemeenten een goede marktpartij te vinden, zonder de gemeentelijke regie te verliezen, is daarbij een belangrijk onderdeel geweest. Hierbij heeft zij bij herhaling Europese aanbestedingsprocedures georganiseerd.

Opvallend is haar betrokkenheid bij projecten met een welzijnscomponent (woonzorgcomplexen, bijzondere doelgroepen). Voorts werkt zij met regelmaat voor verschillende partijen om complexe contracten uit te onderhandelen en op te stellen en heeft zij zich gespecialiseerd in het kostenverhaal onder de nieuwe Wro. De afgelopen tijd heeft ze onder meer gewerkt als programmamanager voor een “krachtwijk” in Leeuwarden, als procesregisseur voor een aantal recreatieve projecten in de voormalige gemeente Gaasterlân-Sleat (nu De Friese Meren), en als gemeentelijk projectleider voor een aantal ontwikkelprojecten (3 dorpshuizen, 2 woningbouwlocaties, herontwikkeling gemeentehuis) voor de gemeente Medemblik.

Momenteel is ze een groot deel van haar tijd actief als intern projectleider bij de gemeente Opsterland voor een drietal grote projecten: voorbereiding en realisatie centrum Gorredijk Oost, MFA Gorredijk, MFA Bakkeveen. 


E-mail Jacqueline de Booij
Jacqueline de Booij

“Ik krijg wel eens de vraag of het echt nut heeft bewoners te betrekken bij herstructurering en (her)ontwikkeling. Mijn antwoord? Zeker!”