Interim-management

Weusthuis en Partners wordt met enige regelmaat gevraagd om op interim-basis aan de slag te gaan bij een overheidsinstelling of woningcorporatie. De interim-managers van Weusthuis geven dan tijdelijk leiding aan de organisatie of een onderdeel ervan.

De interimopdrachten bevinden zich vooral op de terreinen ‘ruimtelijke ontwikkeling’, ‘beleid’ en ‘communicatie’. Daarmee sluiten ze aan bij ons werkveld en onze kwaliteit. Ook de inhoudelijke deskundigheid van onze adviseurs kan dan worden ingezet.